02222017 BFA-St. Albans vs Rutland - Rutland Herald